Quantcast

22.01.2021

Jak 5G może zmienić nasze życie? Poznajcie wyniki raportu na temat społecznego aspektu tej technologii

 5G to nowy standard łączności, kolejny krok w ewolucji komunikacji mobilnej, który przyniesie zmiany – umożliwi rozwój wielu obszarów, w efekcie usprawniając funkcjonowanie całych społeczeństw. By przybliżyć działanie i wpływ 5G na życie użytkowników, infuture.insitute opublikował właśnie raport na temat społecznego aspektu tej technologii. Inicjatorem i partnerem raportu jest OPPO.
Technologia 5G wpłynie na przemysł i edukację, usprawni funkcjonowanie w miastach i poprawi jakość rozwiązań telemedycznych. Zintensyfikuje wzrost gospodarczy, umożliwi szybsze upowszechnianie się takich rozwiązań jak wirtualna rzeczywistość. W przyszłości upowszechni wdrażanie autonomicznych samochodów czy połączenia systemów biologicznych, fizycznych i cyfrowych. 5G zapewni szybką i niezawodną transmisję danych oraz obsłuży ogromną liczbę połączeń zarówno pomiędzy ludźmi, jak i miliardami urządzeń. W olbrzymim stopniu wpłynie też na całe społeczeństwo – umożliwi rozwój obszarów ludzkiego życia, zmieniając podejście do pracy, edukacji, medycyny, działania urzędów, instytucji i całych miast.
Według raportu infuture.institute, którego partnerem jest OPPO, 87% Polaków poprawnie definiuje technologię 5G, a 79% ocenia, że będzie ona miała fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednocześnie tylko co drugi ankietowany widzi w niej czynnik wpływający na niego indywidualnie. Luki informacyjne, szum medialny i znikoma namacalność technologii powodują, że technologia 5G – choć według ekspertów mająca rewolucyjne znaczenie w wymiarze społecznym, w dalszym ciągu stanowi zagadkę. Potwierdzają to zarówno wyniki badań jakościowych, jak i badań ilościowych weryfikujących wiedzę dotyczącą potencjału technologii 5G w konkretnych obszarach życia.
Polacy w większości poprawnie definiują pojęcie 5G. Spośród respondentów badania, którzy słyszeli o technologii, aż 87% poprawnie wskazało co ono oznacza (superszybka i stabilna mobilna łączność internetowa ludzi i urządzeń). Tym, co może nieco zaskakiwać to fakt, iż przedstawiciele najmłodszej grupy wiekowej (18 – 24 lat), na tle pozostałych grup wiekowych, częściej wskazywali niepoprawne odpowiedzi, a niemal jedna czwarta tej grupy nie wiedziała, czym jest 5G. Na przykład co dziesiąta osoba z tej grupy zaznaczyła, że jej zdaniem 5G to zaawansowana wyszukiwarka w sieci internetowej.
5G zdjęcie.png

Wpływ 5G w opinii konsumentów

Większość respondentów (79%), jednoznacznie twierdzi, że 5G będzie miało wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy. Natomiast 49% badanych uważa, że ta technologia będzie miała bezpośrednie przełożenie na ich życie.
W opinii respondentów trzy główne obszary, na które będzie miała wpływ technologia 5G to edukacja (33%), przemysł (32%) i rozrywka (27%). Od wieku i związanych z tym potrzeb konsumentów zależy też ich postrzeganie technologii 5G.
Młodym ludziom często zależy na konsumowaniu rozrywki – to oni czekają na zmiany w tym obszarze (41% badanych w wieku 25-34 wskazało, że 5G będzie miało największy wpływ na ten obszar). Starsze osoby z kolei, bardziej niż młodzi ludzie, zmagają się z problemami zdrowotnymi. Wiążą zatem – częściej niż młodzi respondenci – większe nadzieje z 5G jako technologią mającą pozytywny wpływ na obszar zdrowia.
Podobne zależności ukazują się w pytaniach dotyczących tego jak 5G wpłynie na nasze wzajemne relacje. Na tle ogółu ankietowanych Polaków osoby młode rzadziej od pozostałych respondentów wskazują wpływ technologii 5G na obszar relacji – zaledwie 6%. Zgoła odmiennie na kwestię zmian w obszarze relacji patrzą osoby dojrzałe (powyżej 55 lat). Co piąty przedstawiciel wskazał, że ten obszar ulegnie zmianom pod wpływem wprowadzenia technologii 5G.

źródło: OPPO
czytane: 275

5Gbadanieocenaopiniaopporaportspołełczeństwo

Komentarze

top