Quantcast

adplus-dvertising
Strona główna » ciekawostki » Opłata od podmiotów dostarczających audiowizualną usługę medialną na żądanie stała się faktem

27.06.2020

Opłata od podmiotów dostarczających audiowizualną usługę medialną na żądanie stała się faktem

Pamiętacie, jak w ramach tarczy rząd forsował przepisy zmuszające Netflix, Amazon, HBO Go i inne platformy streamingowe do uiszczania opłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej?  No więc przepisy te stały się faktem.

Jak informuje UKE, do ustawy o kinematografii[ dodane zostały przepisy, regulujące m.in. wysokość i zasady dokonywania  wpłat na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przez podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie oraz zwolnienia z obowiązku wpłat (art. 19 ust. 6a-6c).

Obowiązek wpłat

Zgodnie z art. 19 ust. 6a ustawy o kinematografii, wskazane powyżej podmioty mają obowiązek dokonania wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 1,5% przychodu uzyskanego z tytułu opłat za dostęp do udostępnianych publicznie audiowizualnych usług medialnych na żądanie albo przychodu uzyskanego z tytułu emisji przekazów handlowych, jeżeli ten przychód w danym okresie rozliczeniowym jest wyższy.

Natomiast podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie, jeśli posiada siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, dokonuje wpłaty, o której mowa powyżej, ustalanej na podstawie przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 19 ust. 6b ustawy o kinematografii)

Podmioty zwolnione z obowiązku dokonywania wpłat (art. 19 ust. 6c ustawy o kinematografii).

Obowiązek dokonania ww. wpłat nie ma jednak zastosowania do podmiotu dostarczającego audiowizualną usługę na żądanie:

– będącego mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo przedsiębiorców lub,

– którego liczba użytkowników wszystkich udostępnianych publicznie przez niego audiowizualnych usług medialnych na żądanie w roku poprzedzającym rok, w którym jest ustalany obowiązek wpłaty na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, nie przekroczyła 1% abonentów usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Sposób określenia liczby użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu

Liczbę użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu określa się na podstawie danych z inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

Liczba użytkowników usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu wg stanu na dzień 31.12.2019 r., określona na podstawie danych z tegorocznej inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych, wynosi 7 770 794.

Wskazane przepisy art. 19 ustawy o kinematografii wchodzą w życie 1 lipca 2020 r.

 

źródło: UKE
czytane: 1492

AmazonNetflixopłataplatformaustawa

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

top